PP Logistics sa špecializuje na pravidelný pohyb tovaru po celej Európe s využitím rôznych druhov dopravy.

Služby

PP Logistics specializes in the sustainable movement of shipments across Europe utilizing various modes of transportation. Our asset free, carrier neutral business model means that we are not restricted by a network therefore allowing the right provider to be chosen for the right lane while still benefiting from local market expertise.

Online sledovanie prepráv

Colné služby

Trajekty

Skladovanie

Celovozové náklady/ Dokládky – zberné služby/ Chladiarenské prepravy

Spájame biznis

Celovozové prepravy

Špecializujeme sa na medzinárodnú kamiónovú prepravu. Našou najväčšou výhodou a prednosťou je, že našim klientom sme schopní poskytnúť všetky druhy a typy kamiónov, kedykoľvek, kdekoľvek a v neobmedzenom množstve. Štandardne ponúkame prepravy plachtovými návesmi 13,6m s bočnicami a bez, muldovými návesmi, Mega návesmi s výškou 3m a prízdvihom strechy (100m3), tandemovými plachtovými súpravami s ložnou plochou nad 15m (120m3), prepravy s riadenou kontrolou teploty, prepravy nebezpečných materiálov (ADR) alebo prepravy ďalšími špeciálnymi vozidlami. Sme spoľahlivý, flexibilný a cenovo výhodný biznis partner.

Skladovanie

Poskytujeme prekládku tovaru z jedného kamiónu do iného v rámci prepravy. Dlhodobé uskladnenie tovaru, vedenie skladovej evidencie, kontrolu tovaru a nepretržité monitorovanie skladových zásob,denné informovanie o stave zásob na sklade. Špedícia, Špedičné služby, Zasielateľstvo.

Trajekty

Zabezpečíme Vám lacné a rýchle trajektové spojenia. Spolupracujeme s poprednými poskytovateľmi prepravy trajektami v rôznych krajinach podľa potrieb našich partnerov. Pomôžeme Vám pri výbere najvhodnejšej trasy pre Vaš kamión počas celej prepravy. Špedícia, Špedičné služby, Zasielateľstvo.